Learn Swahili

Learn Swahili basics before traveling to Zanzibar

if you plan on traveling to Zanzibar, it is worthwhile learning to speak Swahili, the locals are always warm towards those who try communicate in Swahili, even if its just hi and bye.

Stone Town Zanzibar Paradise Zanzibar
Seafront Stone Town Zanzibar

Basic English to Swahili "Hi & Bye" 

English Swahili
Hello Jambo
How are you? Habari?
Goodbye  Kwaheri
See you later Tutaonana baadaye
What’s up? Mambo?
Speak Sema
fine/cool Safi
Cool Poa

General Conversational translations English to Swahili "Please & Thank you"

English Swahili
Thank you Asante
Thank you very much Asante Sana
Please Tafadhali
Sorry Pole
Very Sorry Pole Sana
No worries Hakuna matata
No problem Hamna shida
Welcome Karibu
Welcome 2+ppl Karibuni 
Excuse me Samahani
What is your name? Jina lako nani?
My name is Jina langu ni
Nice to meet you Ninafuraha kukutana nawe

English to Swahili "Yes & No"

English Swahili
Ok Sawa
Yes Ndio
No Hapana
I understand Naelewa
I don’t understand Sielewi
I like it Ninaipenda
I don’t like it Siipendi
Do you like it? Je unaipenda?

English to Swahili Pronouns  "His & Hers"

 English  Swahili
 Me  Mimi
 You  Wewe
 Him/Her  Yeye
 Mine  Yangu
 Yours  Yako
 His/Hers  Yaki
 Ours  Yetu 

"Who, What, Where" in Swahili

 English  Swahili
 What?  Nini
 Where?  Wapi
 Which?  Ipi
 Who?  Nani

Days of the week in Swahili

English Swahili
Sunday Jumapili
Monday Jumatatu
Tuesday Jumanne
Wednesday Jumatano
Thursday Alhamisi
Friday Ijumaa
Saturday Jumamosi

Months in Swahili 

English Swahili
January Januari
February Februari
March Marchi
April Aprili
May Mei
June Juni
July Julai
August Agosti
September Septemba
October Oktoba
November Novemba
December Disemba

Shopping in Swahili "How much" 

English Swahili
Store/shop Duka
Price Bei
Money Pesa
Cash Pesa taslimu
How much? Shi ngapi
It is cheap Ni bei rahisi
It is expensive Ni bei ghali
Do you give discounts? Je  Unapunguza bei?
Please reduce the price Tafadhali punguza bei
How do I pay? Ninalipaje?
I have a credit/debit card Nina kadi

Swahili when eating & drinking out

English Swahili
Eat Kula
Food Chakula
Menu Menyu
Bill Bili
Hot Moto
Cold Baridi
Drinks Vinywaji
Cold drink Kinywaji baridi
Fruit juice Maji ya matunda
Beer Bia
Cold beer Bia baridi
Tea Chai
Coffee Kahawa
Soup Supu
Chicken Kuku
Meat Nyama
Fish Samaki
Rice Wali
Vegetables Mboga
Drinking water Maji ya kunywa
I am vegetarian Sili nyama
It is delicious Ni tamu sana.

Paradise Zanzibar Seafood & Chef Stone Town

Seafood Chef in Forodhani Gardens Zanzibar

Numbers in Swahili

Numeral Swahili
0 sifuri
1 moja
2 mbili
3 tatu
4 nne
5 tano
6 sita
7 saba
8 nane
9 tisa
10 kumi
11 kumi na moja
12 kumi na mbili
13 kumi na tatu
14 kumi na nne
15 kumi na tano
16 kumi na sita
17 kumi na saba
18 kumi na nane
19 kumi na tisa
20 ishirini
21 ishirini na moja
22 ishirini na mbili
23 ishirini na tatu
24 ishirini na nne
25 ishirini na tano
26 ishirini na sita
27 ishirini na saba
28 ishirini na nane
29 ishirini na tisa
30 thelathini
40 arobaini
50 hamsini
60 sitini
70 sabini
80 themanini
90 tisini
100 mia moja
200 mia mbili
300 mia tatu
400 mia nne
500 mia tano
600 mia sita
700 mia saba
800 mia nane
900 mia tisa
1000 elfu moja
1000000 milioni